installation & service & underhåll

Teknisk installation för 
industri
offentlig verksamhet

Våra tjänster

FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.

Värme-ventilation-kyla

FTX installerar kylanläggningar för lokaler (komfortkyla) så väl som processkyla för bland annat maskiner, datorhallar och kylrum.

El-tele-data

Vi arbetar med installation, service, kraft och belysning, revisionsbesiktningar och upprättande av klassningsplaner (damm – krut – gas).
OVK

OVK

FTX utför energideklarationer, OVK samt även energimätningar för t.ex utbyte av fläktmotorer i ventilationsaggregat.

Industrial

Purafil/ Onguard

Purafils MediaPAK modul är underhållsfri och kommer till användaren färdig att installeras. När mediat är förbrukat, så ersätts den.

PH elkonsult AB

PH-elkonsult är ett systerbolag till FTX. Här arbetar Jonny Johansson som besiktningsingenjör och utför elrevisionsbesiktningar.

FTX Teknik & Service AB

Lång erfarenhet inom värme, ventilation, kyla, gasfilter och fastighetsteknik

Vi har kontor på Bråvalla-området i Norrköping. Vårt främsta verksamhetsområde är Östergötland med omnejd men vi tar även uppdrag i övriga delar av landet.