Från värme – ventilation – kyla till energi och service

FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


Detta kan vi hjälpa dig med                                                                                                                                                           

 • Värme – Ventilation – Kyla
 • Kraft och belysning
 • Elservice
 • Serviceavtal
 • Sanitet
 • OVK-Obligatorisk ventilationkontroll
 • Energideklarationer
 • Energibesparingar
 • Kemiska filter mot korrosion av elektronik
 • Brandskyddstillsyn – Sprinkler
 • Revisionsbesiktningar el
 • Klassnings- Organisations- och Delegeringsplaner           
 • Invändig rengöring av VVX/Rörsystem
 • Ackrediterade av Swedac