Hero Web
Hero Web

Purafil / Onguard

Marknaden för gasfiltrering har sedan 80-talet ökat i de flesta länder beroende på mängden utsläpp i luften samtidigt som all elektronik minimerats och blivit mer känslig för aggressiva gaser.

Inom pappersindustrin bildas aggressiva gaser i den egna processen. Dessa gaser skapar korrosion på de ädelmetaller (koppar och silver) som är installerade i ställverk, korskopplingsrum, driftrum, datahallar mm.

Flygplatser är utsatta då flygplansavgaser tillsammans med fuktig luft bildar aggressiva gaser som ger korrosion på elektronikutrustning i trafikledningscentraler, flygledartorn, datahallar mm.

Inkommande avloppssystem till våra reningsverk innehåller aggresiva gaser som är skadliga för elektroniken i styrutrustningarna samt odörer för boende i närområde.

Museum är i behov av gasfiltrerad luft för att skydda känsliga föremål.

Kommuner har problem med fordonsavgaser på tättrafikerade gator 


Förenklad installation och byte

Purafils MediaPAK modul är underhållsfri och kommer till användaren färdig att installeras.

När mediat är förbrukat, så ersätts den gamla modulen med en ny, inga verktyg erfordras.

MediaPAK modulen monteras enkelt in eller ut på systemets skenor.MediaPAK modulen är förfylld från fabrik med gasfiltermedia.

Varje modul placeras på ett packningsbord med våg för att säkerställa rätt fyllnadsmängd, därefter förseglas  modulen i en skyddad förpackning.


MediaPAK erbjuder följande underhållsfördelar:

Ingen tömning av förbrukat media.

Ingen återfyllning med nytt media.

Mindre damm.


OnGuard – Atmosfärisk korrosions monitor:

Att upptäcka korrosion är bara första steget, att upprätthålla en korrosionsfri miljö är målet.


Första linjens försvar mot korrosion.

Korrosion kan orsaka förödelse i din verksamhet genom att förstöra känslig elektronisk utrustning. I många fall kan även den minsta ändring i de atmosfäriska förhållandena ha en förödande effekt på hur utrustningen fungerar. Svår korrosion kan resultera i förlängda stopp, kostsamma förseningar, produktionsfel och förlorade affärer. Okontrollerad korrosion kan orsaka permanenta skador på värdefull utrustning.

Introducerad 1993, var OnGuard det första instrumentet utvecklat för handel- och industriapplikationer som i realtid visade korrosion. OnGuard serien är än i dag den ledande leverantören med patenterad teknik som erbjuder kontinuerlig mätning och rapportering av föroreningsnivå i kontrollrum, kopplingsrum och andra känsliga miljöer. OnGuards design är kompakt och den är enkel att använda. Alla mätningar visas på LCD-skärmen och parametrarna kan enkelt konfigureras på det menybaserade tangentbordet. Samma manövrar är tillgängliga via OnGuards Remote Controll mjukvara.

Typiskt korrosiva gaser är vätesulfid (H2S), klorid (Cl2), oxider av svavel och kväve (SO2, SO3, NO, NO2, etc.) ozon (O3), ammoniak (NH3) och vätefluorid (HF). Härav bildas en korrosionsfilm bestående av kemiska reaktionsprodukter såsom kopparsulfid (Cu2S), kopparoxid (Cu2O), silversulfid (Ag2S), och silverklorid (AgCl). Dessa reaktionsprodukter orsakar och bidrar till en viktökning på metallytan och har ett direkt samband med tjockleken av korrosionsfilmen.

För mera information: www.purafil.com

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner