Hero Web
Hero Web

Om oss

Företaget startades i januari 2008 och består för närvarande av 40 medarbetare som har lång erfarenhet inom värme, ventilation, kyla, gasfilter och fastighetsteknik. Vi har kontor på Bråvalla-området i Norrköping. Vårt främsta verksamhetsområde är Östergötland med omnejd men vi tar även uppdrag i övriga delar av landet. FTX:s uppdrag består av installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


Organisation

FTX:s organisation bygger på det mindre företagets korta beslutsvägar och öppna kommunikation som ger varje medarbetare stort individuellt ansvar och befogenheter.

Ledningsgrupp
Mikael Westberg, Stefan Eklund, Nicklas Hermansson, Hans Johansson, Gustav Svegmo, Richard AnderssonAffärsidé

Med motiverade och erfarna medarbetare tillhandahåller vi klimat- och servicetjänster som bidrar till att du som kund kan koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.FÖRETAGSPOLICY

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På FTX Teknik & Service AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss att följa lagar och andra krav. 

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom miljö/arbetsmiljö, kvalitet samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för miljö/arbetsmiljö och kvalitet som vi vill skall råda på FTX. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt trycksättning med gas enl. AFS 2006:8 med ackreditering: 7371.

Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli en säkrare samarbetspartner för både medarbetare och kunder.

Mikael Westberg

VD

Arbetsmiljö och medarbetare

 • Allt arbete planeras och ordnas så god hälsa och säkerhet garanteras. Delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Tydlig rollfördelning enligt uppdragsbeskrivning.
 • Maskiner, fordon och andra tekniska hjälpmedel skall vara i gott skick. Detta gäller även all personlig utrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
 • Nolltolerans för alkohol och droger på samtliga arbetsplatser.

Kvalitet 

 • Vi är lyhörda för våra kunder och medarbetares synpunkter och strävar efter att uppfylla deras behov och överträffa deras förväntningar.
 • Arbeten utförs av behöriga/yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet.
 • Oberoende, opartiskhet, integritet och sekretess. 

Miljö

 • Så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Föreslå energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter innebär bra miljöval.
 • Effektiv avfallshantering.

 

         

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco