Våra tjänster

På FTX Teknik & Service kombinerar vi bred teknisk expertis med en passion för innovation och hållbarhet. Som en heltäckande leverantör av tekniska tjänster inom el, VVS, kyla, OVK-besiktningar, energieffektivisering, och styr- och reglerteknik, erbjuder vi en unik helhetslösning för alla era behov. Vårt team består av specialister inom varje disciplin, vilket gör oss till den perfekta partnern för projekt som kräver en integrerad och omfattande förståelse för byggnaders och anläggningars tekniska system.

KMA

På FTX Teknik & Service vill vi skapa hållbara arbetsplatser där kvalitet, miljömedvetenhet och en positiv arbetsmiljö går hand i hand.

Om KMA

Styr och regler

Vi erbjuder allt från initial konsultation för att förstå era unika behov, till design, installation, och långsiktigt underhåll.

Om Styr och regler

Kyla / Ventilation / Värme

FTX installerar kylanläggningar för offentliga miljöer (komfortkyla) samt processkyla för bland annat maskiner, datorhallar och kylrum.

Om Kyla / Ventilation / Värme

OVK

Vi specialiserar oss på OVK-besiktningar som säkerställer att dina ventilationssystem inte bara uppfyller alla lagkrav utan också främjar en hälsosam inomhusmiljö.

Om OVK

Purafil / Onguard

Marknaden för gasfiltrering har sedan 80-talet ökat i de flesta länder beroende på mängden utsläpp i luften samtidigt som all elektronik minimerats och blivit mer känslig för aggressiva gaser.

Om Kemfilter

PH-Elkonsult

PH-elkonsult är ett systerbolag till FTX. Vi utför elrevisionsbesiktningar samt Eltermografi.

Om PH-Elkonsult