torewa.jpg
Projektnam: Åby , Byggherre: Torewa, Byggnadstyp: Nybyggnad

Åby

2018 fick FTX uppdraget av Torewa Fastigheter AB att installera ventilation och utföra VS-arbeten i nytt kontor/lager.