webhelp.jpg
Projektnamn: Kylinstallation Webhelp, Byggherre: Webhelp Sweden, Byggnadstyp: Installation

Kylinstallation Webhelp

2019 fick FTX i uppdrag av Webhelp Sweden via Klövern att installera kyla till 2 våningsplan i Kv gryt i Norrköping. Installationen omfattades av 35 st kylbafflar och en kylmaskin på 90 Kw.