PH-elkonsult är ett systerbolag till FTX. Här arbetar Jonny Johansson som besiktningsingenjör och utför elrevisionsbesiktningar.