FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.

Värme-ventilation-kyla

FTX installerar kylanläggningar för lokaler (komfortkyla) så väl som processkyla för bland annat maskiner, datorhallar och kylrum.

Läs mer om Värme-ventilation-kyla

OVK

FTX utför OVK-besiktningar 

Läs mer om OVK

Styr och regler

FTX är solution partner till Regin

PH elkonsult AB

PH-elkonsult är ett systerbolag till FTX. Här arbetar Jonny Johansson som besiktningsingenjör och utför elrevisionsbesiktningar.

Läs mer om PH elkonsult AB