Om FTX Teknik & Service AB

Företaget startades i januari 2008 och består för närvarande av 25 medarbetare som har lång erfarenhet inom värme, ventilation, kyla, gasfilter och fastighetsteknik. Vi har kontor på Bråvalla-området i Norrköping. Vårt främsta verksamhetsområde är Östergötland med omnejd men vi tar även uppdrag i övriga delar av landet. FTX:s uppdrag består av installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.

Organisation

FTX:s organisation bygger på det mindre företagets korta beslutsvägar och öppna kommunikation som ger varje medarbetare stort individuellt ansvar och befogenheter.

Ledningsgrupp
Mikael Westberg, Stefan Langeville, Stefan Eklund, Nicklas Hermansson, Hans Johansson

Affärsidé

Med motiverade och erfarna medarbetare tillhandahåller vi klimat- och servicetjänster som bidrar till att du som kund kan koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.

Kvalitet och miljö
FTX följer riktlinjerna för ISO 9001:2015

FTX Teknik & Service AB
Org.nummer: 556738-9357, Ackreditering: 7371

Policy

Åtaganden och tjänster
FTX:s åtaganden och tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet och väl överensstämma med krav och förväntningar från kunder och myndigheter. Företaget och dess medarbetare skall iakta ett personligt kvalitetsansvar och känna god yrkesed. Alla medarbetare skall stimuleras i sin arbetsmiljö genom utbildning och utveckling av nya arbetsmetoder. Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut hos den anställda.

Miljö
FTX skall uppfylla kraven i miljölagstiftningen och följa våra kunders anvisningar. Miljöarbetet är levande och som en del av det arbetet ingår ett ständigt beaktande av ny kunskap vad gäller förebyggande insatser för utsläpp, avfall och andra miljöstörningar.

Alkohol
Alkohol och drogfria arbetsplatser är ett absolut krav. Alla medarbetare har rätt till en god, säker och trygg arbetsmiljö, därför ska FTX Teknik & Service AB ´s arbetsplatser vara alkohol och drog fria.

Broschyr

Ladda ner vår broschyr