OVK
Vi utför obligatorisk ventilationskontroll på samtliga byggnader och även energimätningar för t.ex utbyte av fläktmotorer i ventilationsaggregat.