Torewa

Torewa

FTX har fått beställning på installation av ventilation i nytt lager/kontor.

Beställare Torewa Fastigheter AB