• Miele Proffesional

  FTX är återförsäljare till Miele Proffesional, kontakta oss på 011-182000

Från kyla, ventilation och filter till energi och service

FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


Detta kan vi hjälpa dig med                                                                                                                                                           

 • Värme – Ventilation – Kyla
 • Serviceavtal
 • Sanitet
 • OVK
 • Energideklarationer
 • Gasfilter mot korrosion av elektronikFTX
 • Brandskyddstillsyn – Brandposter – Sprinkler
 • Revisionsbesiktningar el
 • Klassnings- Organisations- och Delegeringsplaner           
 • Invändig rengöring av VVX/Rörsystem
 • Ackrediterade av Swedac