Nyheter


 • Nyanställning
  (3 månader sedan)
 • Vi välkomnar våra nya ventilationsmontörer Johan Svegmo och Per Lundell [...]
 • Miele Proffesional
  (5 månader sedan)
 • FTX är återförsäljare till Miele Proffesional, kontakta oss på 011-182000 [...]
 • Från kyla, ventilation och filter till energi och service

  FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


  Detta kan vi hjälpa dig med                                                                                                                                                           

  • Värme – Ventilation – Kyla
  • Serviceavtal
  • Sanitet
  • OVK
  • Energideklarationer
  • Gasfilter mot korrosion av elektronikFTX
  • Brandskyddstillsyn – Brandposter – Sprinkler
  • Revisionsbesiktningar el
  • Klassnings- Organisations- och Delegeringsplaner           
  • Invändig rengöring av VVX/Rörsystem
  • Ackrediterade av Swedac