-----------------------

 • Gasell 2013

  FTX blev nominerade av Dagens Industri som ett av årets Gasellföretag 2013 i …

Från kyla, ventilation och filter till energi och service

FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


Detta kan vi hjälpa dig med                                                                                                                                                           

 • Värme – Ventilation – Kyla
 • Serviceavtal
 • El – Styr – Regler
 • Sanitet
 • Vattenflödesinjustering
 • Gasfilter mot korrosion av elektronikFTX
 • Brandskyddstillsyn – Brandposter – Sprinkler
 • Revisionsbesiktningar el
 • Klassnings- Organisations- och Delegeringsplaner           
 • Invändig rengöring av VVX/Rörsystem
 • Ackrediterade av Swedac