Från värme – ventilation – kyla och filter till energi och service

FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.


Detta kan vi hjälpa dig med                                                                                                                                                           

 • Värme – Ventilation – Kyla
 • Serviceavtal
 • Sanitet
 • OVK
 • Energideklarationer
 • Gasfilter mot korrosion av elektronikFTX
 • Brandskyddstillsyn – Brandposter – Sprinkler
 • Revisionsbesiktningar el
 • Klassnings- Organisations- och Delegeringsplaner           
 • Invändig rengöring av VVX/Rörsystem
 • Ackrediterade av Swedac
 • Miele Service 011-182000